Το e-mail marketing γνωστό και ως μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί έναν βασικό και άμεσο τρόπο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών του επιχειρηματικού κόσμου.

ΣΚΟΠΟΣ:

To e-mail marketing αποσκοπεί στην αναγνωρισιμότητα και την άμεση καθιέρωση μιας επιχείρησης δηλαδή το λεγόμενο branding. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση του για την σφυρηλάτηση σχέσεων με τους εκάστοτε ή δυνητικούς πελάτες. Σήμερα υπάρχουν πολλών ειδών πλατφόρμες διαχείρισης του e-mail marketing που προσαρμόζονται άρτια στις ανάγκες της επιχείρησης και γι’ αυτό η σωστή χρήση τους μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΓΙΑΤΙ E-MAIL MARKETING;

  • Χαμηλό κόστος.
  • Στοχευμένη διαφήμιση στο αναπτυσσόμενο πελατολόγιο.
  • Δημιουργία σχέσης με πελάτες και έμμεση επικοινωνία.
  • Βελτίωση διαφήμισης και campaign με άμεσα αποτελέσματα.
  • Λειτουργία bounce (αναφέρεται στα e-mail τα οποία δεν παραδόθηκαν λόγω κάποιων συγκυριών).

 Soft και Hard Bounce

-Soft bounce είναι μια ένδειξη ότι τα e-mail δεν παραδόθηκαν είτε λόγω του διευρυμένου κειμένου είτε του όγκου μηνυμάτων του πελάτη.

-Το hard bounce αναφέρεται στα e-mail  τα οποία η παράδοση τους έχει αποτύχει λόγω μη αναγνωσιμότητας της εκάστοτε ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης. Μια τέτοια διεύθυνση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με την ενεργοποίηση των λεγόμενων spam filters και να καταχωρηθεί ως ”red flag”.

Μέσω αυτών των ενδείξεων μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στις campaigns έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένα καλό και αποτελεσματικό μάρκετινγκ.

Οι περισσότεροι εύλογα θεωρούν το e-mail marketing ως spam αλληλογραφίας καθώς μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση κάποιου πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να γίνεται υπέρμετρη χρήση και εκτός ορίων που ορίζει το θεμιτό μάρκετινγκ.

ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ EMAIL MARKETING ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

  • Οικειοθελής απόκτηση e-mail από τους πελάτες.
  • Μη αγορασμένες λίστες.
  • Μη προσβλητικό περιεχόμενο.
  • Επιλογή και τρόπος διακοπής διαφήμισης από τον ίδιο τον πελάτη.

Τέλος το e-mail marketing σε συνεργασία με την Google και την Yahoo φροντίζει στον περιορισμό των spam αλληλογραφιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την ανάδειξη του επαγγελματικού σας προφίλ.